aus

Visat per a treballar a Austràlia

A partir del pròxim 1 de juliol, els joves espanyols podran sol·licitar un visat que els permetrà treballar durant 1 any a Austràlia a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Per a aconseguir aquest visat (Work and Holiday visa – suclass 462)  és indispensable, tot i que no es garantia de poder obtenir-lo, rebre una carta de suport emesa pel govern. Pot ser tramitada de diverses formes:

  • Mitjançant un representant legal degudament acreditat (portador de tota la documentació requerida). S’haurà d’indicar el títol en base al què s’ostenta la representació.

 

  • Electrònicament a tracés de la Seu electrònica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al web: empleo.gob.es/es/sede_electronica_menu/ Per a aquest procediment cal disposar de firma digital  (DNI electrònic o certificat digital) i caldrà adjuntar escanejada la documentació acreditativa dels requisits relatius als estudis realitzats

 

  • Aquells espanyols residents a l’estranger, podran sol·licitar la carta de suport a través de l’Ambaixada o Consolat que li correspongui per domicili.

 

Les Delegacions i Subdelegacions del Govern expediran la carta de suport als ciutadans espanyols que desitgin participar en el programa i complexin amb tots els requisits. Aquesta carta és una condició necessària, però no garanteix per sí mateixa l’obtenció del visat, decisió que correspon en última instància a les autoritats australianes.

 

Per a més informació visiteu els següents enllaços:

www.empleo.gob.es/es/sede_electronica_menu/

http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones.html