sy-title

TROBADA D’EXPERIÈNCIES D’INCLUSIÓ AL SVE 2016

TROBADA D’EXPERIÈNCIES D’INCLUSIÓ AL SVE
Salto-2

Data límit: 3 juliol 2016

Aquest seminari serà una trobada dels diferents agents implicats en projectes de SVE i Inclusió (voluntaris i exvoluntarios, coordinadors, mentors).

Mitjançant l’intercanvi de les experiències d’aprenentatge i les pràctiques desenvolupades, es pretén poder valorar i visibilizar aquestes experiències així com optimitzar les eines i estratègies que serveixin per millorar la qualitat de futurs projectes de SVE i Inclusió.

Objectius

  • Valorar i visibilizar la importància dels projecte SVE realitzats per persones en situacions que requereixin d’actuacions d’Inclusió com a estratègia d’aprenentatge i desenvolupament personal d’aquestes persones.
  • Fomentar el disseny de més projectes amb característiques d’inclusió, assegurant que aquests centren la seva acció en joves amb menys oportunitats.
  • Comprovar l’efecte enriquidor que ofereixen aquests projectes no només per a la persona voluntària sinó també per a l’entorn que li acull.

Desenvolupar estratègies que permetin incrementar la qualitat dels projectes amb participants amb menys oportunitats i el desenvolupament de les seves capacitats, Inclusió.

Lloc: Mollina (Màlaga).
Dates: 18-23 d’agost de 2016.

Llengua de treball: castell

Perfil dels participants: treballadors de l’àmbit de la joventut, líders juvenils, tutors de SVE i ExEVS – EVS amb perfils d’Inclusió, acompanyats-as de les persones de suport durant el seu projecte de SVE

Places per a Espanya:~24

http://trainings.salto-youth.net/5775 

Una vegada feta la selecció del participant o de la participant se li enviarà un missatge de confirmació i compromís recordant-li l’obligatorietat de remetre al final del curs una memòria final i els materials rebuts.