mediambient01

Projecte A Tale Of Two Futures

Recentment em començat a treballar en un nou projecte europeu juntament amb dos socis , del Regne Unit i de Lituània.

Aquest projecte està anomenat ” A Tale Of Two Futures”

Els socis que formen el projecte són :

The Surefoot Effect (Regne Unit) que és una associació que principalment es dedica a proveir a la gent amb habilitats per a la sostenibilitat.

VšIŽiniu kodas” (Lituania) que és una associació sense ànim de lucre que lluita per crear una societat educativa per tal de reduir l’exclusió social i permetre a tothom entrar al mercat laboral.
DomSpain (Spain) que és una organització que té com a missió el desenvolupament i la formació d’adults en els àmbits de les llengües estrangeres, la tecnologia de la informació, comunicació, lideratge i capacitats per a la inserció laboral.

Aquest projecte està centrat en la comunicació de solucions als problemes energètics i el canvi climàtic a escala local, nacional i Europeu.

Principalment el que es farà primer serà l’adaptació del programa “Carbon Conversations” als contextos culturals d’Espanya i Lituània, i aquest programa consisteix a encoratjar als participants a explorar els seus valors, emocions i identitat per tal de reduir les petjades de carboni.

Posteriorment, es realitzaran sessions de conversa en anglès per tal de conscienciar a la gent dels problemes que té el medi ambient i què pot fer cadascú per tal d’intentar evitar la contaminació.

Primerament, el que es farà serà un “Training of Trainers” que consistirà a preparar els formadors que després dirigiran aquestes sessions de conversa que hem mencionat anteriorment.

Pel que fa a aquesta primera trobada, la tindrem a la nostra ciutat, a Reus, del dia 14 al 18 de Novembre.

Anirem informant dels passos que s’aniran fent en aquest projecte tan interessant, ja que els problemes del medi ambient és un fet que ens afecta a tots.