refugees 1

Projecte “A Refugee Story”

OpenEurope, juntament amb 5 altres socis de Grècia, Turquia, Itàlia i Geòrgia, participarà en el projecte titulat “A Refugee Story” que tindrà lloc a l’àrea de Tessalònica durant 3 mesos, a partir del 15-09-2016 fins al 30-11-2016 en el marc del programa Erasmus + Mobilitat Juvenil. L’intercanvi de joves tindrà lloc a la mateixa ciutat des del 21-09-2016 fins al 29-09-2016 i 42 joves dels països mencionats anteriorment, estudiants d’escoles i universitats, tant nois com noies i 1 líder de la joventut de cada país, participaran en les activitats que intervenen en el projecte.

Totes les activitats que es duran a terme estaran relacionarefugeesdes amb els interessos dels joves i de la societat. Mitjançant mètodes experimentals, els joves es comunicaran de diferents maneres (música, cançons, fotos, paraules, etc.). Les històries dels refugiats sensibilitzaran a les ànimes joves i inquietes dels participants, fent-los més receptius i empàtics amb les crides socials. Els participants, mitjançant formes lúdiques, podran descobrir-se tant a ells mateixos com a les forces que cadascú té ocultes. Els joves es dividiran en equips mixtes i heterogenis per fer dinàmiques, jugar a jocs de simulació, jocs de rol, pantomimes… de manera que, mitjançant històries dramàtiques, conegudes i desconegudes, seran capaços d’entendre la cultura i la situació d’aquests grups de persones. Es reuniran amb experts que els podran donar incentius per expressar les seves habilitats narratives amb eficàcia. A més, la visita al centre de refugiats, farà que s’adonin que la solidaritat es converteix en un factor indispensable per a la convivència; i gràcies a la visita a un museu de la ciutat, tindran l’oportunitat de familiaritzar-se amb la història. La metodologia que s’utilitzarà en l’aprenentatge no formal serà la discussió lliure, debats oberts, jocs de taula i representacions teatrals i musicals, així com activitats esportives.

Els resultats de la participació en aquest projecte seran, entre d’altres, la millora de la seva capacitat per obrir-se als altres, el desenvolupament del pensament crític i la perspectiva intercultural, la pràctica de la llengua estrangera, la possibilitat de formar part d’un grup, i el desenvolupament de la creativitat i la capacitat d’organització.

L’impacte d’un programa d’aquest tipus serà molt elevat tant per a ells mateixos com per a les comunitats més petites que a poc a poc aniran despertant el seu interès en la societat en general i la seva participació en accions europees conjuntes.

Els beneficis a llarg termini seran la participació de més joves a través de la difusió de programes nacionals i Europeus i perquè no… activitats globals.

Duració: 3 mesos

Contribució en Euros: 27.916

Països: Greece Turkey Italy Spain Romania Georgia

Tipus d’Acció Clau: Learning Mobility of Individuals – Youth mobility

Identificació: 2016-2-EL02-KA105-002328

Pàgina web: https://www.facebook.com/groups/272657973119272/?fref=ts