Roaming-UE

Pràctiques o feina a la UE.

Beques Schuman per cursar les pràctiques al Parlament Europeu

Europarl_logo.svg

Destinataris:

• Ser ciutadà membre de la UE.

• Ser major d’edat.

• Títol universitari.

• Perfecte coneixement d’alguna de les llengües oficials de la Unió Europea.

Data límit: 20/05/2016

Les beques tenen com objectiu completar els coneixements adquirits durant els estudis universitaris i familiaritzar-se amb l’activitat de la Unió Europea i, en particular, del Parlament Europeu.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas


 

Curs de preparació per les oposicions de la Unió Europea

u de valencia

El Centre de Documentació Europea de la Universitat de València prepara cessions de treball per preparar les oposicions per accedir a la UE.

http://cde.uv.es