imagenes_parlamento_europeo_logo_full_8caa6b02

Pràctiques de traducció al Parlament Europeu

Pràctiques de traducció al Parlament Europeu

Europarl_logo.svg

Destinataris:

• Tenir la nacionlitat d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un país candidat a l’adhesió.

• Haver complert els 18 anys al moment de l’inici de les pràctiques.

• Domini perfecte d’una llengua oficial de la Unió Europea o de la llengua oficial d’un país candidat a l’adhesió, i un profund domini de dues llengües més oficials de la Unió Europea.

• No haver gaudit d’un període de pràctiques o d’un contracte remunerat de més de quatre setmanes consecutives a càrrec del pressupost de la UE.

Data límit:

• Períodes d’inscripció: 15 de juny – 15 d’agost.
• Períodes d’inscripció: : 15 de setembre – 15 de novembre.
• Períodes d’inscripció: 15 de desembre – 15 de febrer.
• Períodes d’inscripció: 15 de març – 15 de maig (2017).

Els becaris en formació reben una assignació mensual. Orientativament, al 2016 aquesta assignació constava de 307,20 euros al més. La durada de les pràctiques de traducció serà de tres mesos.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas