business-school-24-ore-3

Pràctiques de Màster a DomSpain Consulting

DomSpain Consulting participarà com a Hosting Organisation per a alumnes del màster “Europrogettazione per l’Accesso ai Finanziamenti Comunitari; Project Design, Rendicontazione e Gestione Amministrativa dei Progetti” (“Master of Arts in European Project Management and EU funds”) que ofereix la 24 ORE Business School (http://www.bs.ilsole24ore.com/) a la ciutat de Milà a partir del març de 2017.

 

business-school-24-ore

 

Algunes de les àrees d’estudi d’aquest màster són: l’anàlisi de grans fons de gestió directa i oportunitats de finançament; disseny de projectes: guia per a l’elaboració de projectes europeus; enfocament en la construcció de pressupostos de projectes o anglès de laboratori i gestió de laboratori.

A partir d’octubre de 2017, 1 o 2 alumnes d’aquest màster que estiguin interessats en dur a terme les seves pràctiques, amb una durada de 4 mesos, a DomSpain podran participar de manera professional en algunes de les nostres activitats, com ara a la preparació de projectes internacionals amb alguns dels nostres socis europeus dins de programes com COSME o ERAMUS +; o a la gestió i desenvolupament de les nostres es plataformes educatives.

 

Per a més informació sobre el màster visiteu el següent enllaç: http://www.bs.ilsole24ore.com/master-part-time/europrogettazione-per-l-accesso-ai-finanziamenti-comunitari-la8741.html