QUÈ ÉS OPEN EUROPE?

L’Associació  de Programes Educatius “Open Europe” és una organització sense ànim de lucre amb la seu a Reus (Catalunya, Espanya) que treballa per fer possible que joves i adults que treballen en l’àmbit de la joventut puguin participar en programes europeus.

Els projectes i iniciatives de l’Associació “Open Europe” estan orientats a aconseguir que educadors, professors, estudiants i la comunitat en general s’involucrin en portar a terme programes que busquin l’aprenentatge al llarg de tota una vida. Els nostres programes estan destinats al desenvolupament de les capacitats de comunicació, lideratge i ocupabilitat.

A més, també posem especial atenció en enfortir la capacitat de les organitzacions no governamentals i el voluntariat dedicat a resoldre o apaivagar problemes socials. Ajudem a involucrar tots els membres de la comunitat en les activitats d’aquestes entitats, especialment aquelles relacionades amb la responsabilitat civil, la immigració, la tecnologia al servei de les persones o les smart cities.

A OPEN EUROPE ACTUEM EN DIVERSOS ÀMBITS

FEM FORMACIÓ PER...

  • Facilitar oportunitats de formació, ocupació i treball als joves
  • Propiciar e incentivar la formació continuada i efectiva
  • Fomentar l’autoestima, l’autonomia i la independència dels joves. Potenciar les seves capacitats.
  • Potenciar la participació dels joves en la societat europea.

FOMENTEM LA INTERCULTURALITAT PER...

• Promoure l’intercanvi d’experiències i coneixements entre representants de cultures diferents, tant del mateix país com d’altres països del món
• Fomentar la solidaritat i el respecte cap a la gent d’altres cultures.
• Evitar i revertir l’aïllament social i la marginació dels immigrants.

TREBALLEM LA CULTURA I EL PATRIMONI PER...

  • Difondre i promoure la llengua i la cultura del país, així com establir ponts de comunicació i intercanvi entre les diverses cultures.
  • Organitzar trobades i xerrades dedicades a fets històrics i capítols importants del país, d’Europa i del món.
  • Publicar i divulgar els estudis històrics.

TREBALLEM L’ESPORT PER...

  • Promoure els hàbits de vida saludable
  • Promoure la pràctica d’esport entre els grups destinataris (joves, immigrants, etc.)
  • Desenvolupar noves metodologies i programes de tecnificació i millora contínua en qualsevol tipus d’esport