22

PROJECTES EN CURS

5

DELEGACIONS INTERNACIONALS

43

PROJECTES EXECUTATS AMB ÈXIT

152

PARTNERS ARREU DEL MÓN

Serveis en formació i assessorament lingüístic especialitzat

Pensats per a cada tipus de client

Gent en formació

Oferim tot tipus de formació a persones inquietes que volen ampliar coneixements: estudiants, formadors, gent en actiu, immigrants, persones que volen treballar a altres països,…

ONG’s i entitats

Donem suport a entitats formant i capacitant els seus associats, i cercant subvencions que puguin revitalitzar-les o fomentar l’intercanvi d’experiències amb entitats d’altres països.

Centres de formació

Millorem el nivell docent del professorat d’acadèmies i altres centres en qualsevol àmbit de formació, capacitant-los perquè puguin oferir una formació atractiva i de qualitat.

Administració pública

Som experts en posar en marxa i impartir cursos formatius tant per a treballadors de la pròpia administració pública com per a ciutadans i usuaris de centres cívics, casals, escoles d’adults…

Empreses

Oferim serveis de traducció i interpretació, suport a la internacionalització del negoci, intermediació cultural en altres països, millora de les capacitacions laborals de treballadors i directius…

AMB QUI COL·LABOREM: