European-Funding-Guide

Guia de Finançament Europeu: Finançament dels estudiants a l’estranger

La Guia de Finançament Europeu  és el teu punt de partida per accedir a  finançament dels estudiants a l’estranger!

És una plataforma en línia per als estudiants que conté més de 12.000 oportunitats de finançament amb un valor de més de 27 milions d’euros i a la pràctica, suposa mes de 15000 beques, subvencions, premis i préstecs, cobrint més del 80% dels fons que es destinen a estudiants.

Aquestes són algunes de les característiques disponibles a la Guia Europea de finançament:

1- Té opcions per filtrar les ofertes amb el teu perfil i així, accedir ràpidament a les que et poden interessar.

2-Consells i recursos per donar suport durant el procés de omplir la sol·licitud – si el que volem fer es  presentar una sol·licitud en línia per a les entrevistes i ponències.
3-Un apartat per incloure l’experiència laboral i de pràctiques a Europa que tinguem.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2015/1215-european-funding-guide_en.htm