traduccion

Exàmens pel títol de traductor/a

Convocatòria per realitzar els exàmens per tal d’obtenir el títol de traductor/a – intèrpret jurat/da

ministerio cooperacion

Destinataris:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, de la UE o suïssa.
  • Acreditar un grau o llicenciatura.

Data Límit: 05/04/2016

Idiomes: albanès, armeni, bengalí, xinès, coreà, croat, francès, georgià, hebreu, indonesi, macedoni, persa, polonès, rus, serbi, tailandès, turc i urdú.

TASES: 37,15 €.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/16/pdfs/BOE-A-2016-2647.pdf