europajoves

Europa. Un diari pels joves

Europa. Un diari pels joves
Luxemburg: Oficina de Publicacions de la Unió Europea, 2015

“Europa és quelcom llunyà”. Amb aquesta afirmació provocadora comença el primer capítol d’Europa. Un diari pels joves. Naturalment, és falsa. Com a ciutadans europeus, Europa és casa nostra. Formant part d’ella, tenim lògicament moltes preguntes sobre el significat d’Europa i el que fa.  Per exemple, qui governa Europa?, Què significa la Unió Europea pels ciutadans en la seva vida quotidiana?, cap a on es dirigeix el nostre continent en un món globalitzat?, Com hauria de ser el futur d’Europa? Totes aquestes preguntes i algunes més figuren en aquest diari. El diari està destinat a estudiants d’entre 13 i 18 ants i els brinda l’oportunitat de llegir, aprendre i debatre les qüestions de forma interactiva. Va acompanyat de una guia per a professors.

Europa. Un diari pels joves. (pdf)