Grabatelo - FMJ y texto

Curs on-line d’educació feminista

Curs on-line “Grábatelo 2016: Prevenció de la violència de gènere a la joventut”

Federación Mujeres Jóvenes (FMJ)

mujeres jovene

Destinataris:

Joves interessats.

Data límit: 8 de maig de 16

Una formació online que consta de 4 mòduls:

– Mòdul I: Violència estructural, adolescència, joventut i gènere. Mites i realitats, com és la violència entre joves.

– Mòdul II: “L’amor romàntic”: variables a tenir en compta. La construcció de la identitat subjectiva i la relacional. Els fets imposats socialment (construcció social) en front a gestió individual (identitat individual).

– Mòdul III: Rols i estereotips de gènere que se perpetuen. La igualtat ni es real ni està a l’abast. Mitjans de comunicació i violència de gènere a la joventut.

– Mòdul IV: Eines per la intervenció. Des de on i per què intervenim. Intervenció comunitària: famílies, professionals, agents socials, escola i iguals.

El curs tindrà una durada de 45 hores i es realitzarà del 9 de maig al 13 de juny de 2016.

https://docs.google.com/forms/d/1Ocvg8NY2npng4A0T4opOHwXFDGA5pOU8668hwb-kS6Q/viewform?edit_requested=true