socioloecs

Borsa de treball del Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia

Borsa de feina del Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Madrid

Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia.

socioloecs

Destinataris:

Ser membre col·legiat del Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats de Ciències Polítiques i Sociologia, o d’un Col·legi territorial d’una comunitat.

Data límit:  Finals de 2016

La Borsa de treball del Col·legi és un servei exclusiu per col·legiats al corrent dels pagaments de les quotes.

El Servei de Treball envia via e-mail i publica a la web centenars d’ofertes de feina d’empreses, ONGs i altres entitats.

En aquestes ofertes s’especifica el sector de l’empresa o entitat que tramita l’oferta, les funciones i els requisits que exigeix l’entitat.

El cost per inscrivir-se a la borsa es variable segons la quota del soci/a.

http://www.colpolsocmadrid.org/