deco

Beques per a estudiants amb discapacitat

La Fundación Universia ofereix les beques “Universia – Capacitas’ per a estudiants universitaris amb discapacitat.

Els estudiants poden ser de qualsevol nacionalitat i han d’acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Aquestes beques poden ser de tres modalitats:

  1. D’accés: dirigides a estudiants que es matriculin per primera vegada a estudis universitaris.
  2. De progrés: dirigides a estudiants que ja hagin accedit a la universitat.
  3. De mobilitat: dirigides a estudiants que, en virtut d’un programa d’intercanvi de la pròpia universitat, desitgin realitzar un període formació, en una universitat internacional.

La data límit per a inscriure-s’hi és el 02/11/2016.

Trobareu més informació a: http://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-universia-capacitas/