dansa

Beques i ajuts a les arts

 

Teatre i circ

Destinataris:

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, residents a la UE. També persones, entitats i agrupacions indicades a l’article 2.2 de l’Ordre CUL/2912/2010, del 10 de novembre.

Data límit: 23/03/2016

BOE Nº 45 del 22 de febrer de 2016

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-B-2016-6046.pdf


 

 

Dansa, lírica i música

Destinataris:

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, residents a la UE. També persones, entitats i agrupacions indicades a l’article 2.2 de l’Ordre CUL/2912/2010, del 10 de novembre.

Data límit: 23/03/2016

BOE Nº 45 del 22 de febrer de 2016

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-B-2016-6045.pdf


 

 

XI Concurs Nacional de Teatre Clàssic Grecollatí

Destinataris:

Per grups de teatre d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria

Data límit: es podran presentar les sol·licituds de l’1 al 30 d’abril de 2016.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-B-2016-5764.pdf


 

logo MECE