Assessorament per trametre la sol·licitud de les beques Marie Curie

El Ministeri de Treball i Seguretat Social – Secretaria General d’Immigració i Emigració cofinancen el programa InvestiguES.

marie_curie_logo

Aquest projecte ofereix un servei integral d’assessorament i suport en la presentació de propostes pel programa de beques individuals Marie Curie a joves espanyols menors de 35 anys residents a l’estranger, per tal de promoure’n el retorn a centres d’investigació de l’Estat.

A través de la participació a la convocatòria del concurs Idees Investigadores, els 40 primers participants en remetre la sol·licitud i que compleixin els requisits establerts, accediran a un programa de Formació i Captació per la preparació de la definitiva demanda de beca Marie Curie (MSCA-FA).

A continuació, De les 40 propostes rebudes, les 25 primeres seran avaluades per experts en tramitacions de propostes Marie Curie i rebran un informe d’avaluació amb les conclusions extretes, amb la finalitat de possibilitar la millora de cara a una nova sol·licitud. Finalment, les 5 candidatures més ben valorades rebran assessorament individualitzat durant la posterior preparació per la presentació e la proposta de la convocatòria MSCA-IF, amb data límit de presentació el 14 de setembre del 2016.

http://ow.ly/10yM3e