Beques de formatives del Ministeri

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ofereix 9 beques de formació pràctica en matèria de pesca i economia financera per a graduats universitaris.

L’objectiu d’aquestes beques és contribuir a la formació tècnica i pràctica en matèria de recursos pesquers i aqüicultura i d’economia financera de la Secretaria General de Pesca mitjançant la convocatòria de 7 beques a l’àrea de recursos pesquers i aqüicultura i 2 a l’àrea d’economia financera.

Aquestes beques constaran d’una dotació mensual de 1.050 € durant 10 mesos, prorrogables fins a 3 anys.

Hi ha temps fins el 17/01/2017 per a presentar la sol·licitut. 

Per a més informació podeu consultar el Boletín Oficial del Estado en el següent enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-B-2016-66063.pdf