Concurs del cartell del Dia Internacional de la Dona

 

L’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats realitza un concurs per tal de trobar el cartell pel pròxim dia 8 de Març, dia internacional de la Dona.

El concurs està obert a tothom que estigui matriculat a qualsevol centre formatiu en les següents formacions: disseny gràfic, publicitat, comunicació audiovisual i belles arts.

La data límit per presentar les propostes és el 09/01/2017.

El concurs atorga un premi de 3500 euros i 2 premis de 600 euros.

 

Per a més informació, consulteu aquest enllaç:

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-B-2016-62663.pdf