P3AE Promoting Third Age Education (Promoció de l’Educació per a la tercera edat)

DomSpain ha començat  un projecte de la Unió Europea titulat P3AE Promoting Third Age Education (Promoció de l’Educació per a la tercera edat) conjuntament amb els socis de 3 altres països: Eslovènia, Letònia i Lituània. El seu objectiu principal, durant dos anys que dura el projecte, és desenvolupar i proporcionar una oferta educativa de qualitat a través de la plataforma online elaborada durant el projecte per als sèniors de la nostra zona per tal de millorar la seva qualitat de vida. El grup destinatari d’aquest projecte és la gent major de 50 anys que vulgui seguir estudiant i millorar les seves competències lingüístiques.

El projecte proporcionarà a la gent gran una amplia oferta de cursos formatius d’idiomes per tal de que puguin continuar estudiant de manera permanent. Així poden gaudir del seu temps lliure mentre que atenen a una formació de qualitat que els permetrà estar al dia amb les noves tecnologies i millorar les seves habilitats comunicatives amb llengües estrangeres. Aquests cursos tenen com a finalitat encoratjar la gent a participar de manera voluntària en cursos que els poden ser útils per viatjar a països estrangers, veure pel·lícules en versió original, treballar la memòria, conèixer nous companys, i definitivament, continuar el seu creixement personal.

Espanya en aquest projecte està representada per “DomSpain Consulting” de Reus, organització  que treballa en el desenvolupament cursos formatius i activitats educatives  per adults a nivell nacional i internacional. En aquest projecte DomSpain col·labora amb les següents associacions:  “Slovenian Third Age University” (Eslovènia) té com objectiu millorar la vida dels més grans permetent-los accedir a cursos d’educació, cultura, fent activa la seva vellesa interactuant amb gent més jove a les pràctiques d’integració;  “Kurzemes NVO atbalsta centrs” (Letònia) és una organització no governamental que promou la participació civil i l’avanç del desenvolupament de la regió de Kurzeme i la ciutat de Talsi; el centre educatiu Kretingos rajono PŠC(Lituània), que proporciona ajuda als professors del districte de Kretinga, les comunitats escolars i tothom que necessiti informació sobre educació.

abuelos-en-internet-compressor

Proves per estudiants de dret

photo

1.- TíTOL:

Es convoquen proves d’actitud per accedir a exercir la professió d’Advocat/da a Espanya per part dels ciutadans de la Unió Europea i d’altres estats que formen part en l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu per l’any 2016.

2.- ENTITAT ORGANITZADORA:
Ministerio de Justicia

3.- DESTINATARIS:

Per ser admès/sa a la realització de les proves, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

  1. Ser nacional d’algun Estat membre de la Unió Europea o altres estats que formin part de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, requisit que s’haurà de mantenir fins a la finalització de la prova.
  2. Estar en possessió del títol oficial de Advocat/a obtingut en un Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, en els conceptes establerts en l’article 3 de la Orden  PRE/421/2013, de 15 de març.

4.- DATA LÍMIT :
Fins el 7 de novembre de 2016

 

Més informació: www.boe.es/boe/dias/2016/10/18/pdfs/BOE-A-2016-9549.pdf

 

 

1.- TÍTULO :
Se convocan pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado/a en España por parte de ciudadanos/as de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para el año 2016
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA:
Ministerio de Justicia
3.- DESTINATARIOS:
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea u otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, requisito que se deberá mantener hasta la finalización de la prueba.
2. Estar en posesión del título oficial de Abogado/a obtenido en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, en los términos establecidos en el artículo 3 de la Orden PRE/421/2013, de 15 de marzo.
4.- FECHA LÍMITE :
Hasta el 7 de noviembre de 2016

Más información :www.boe.es/boe/dias/2016/10/18/pdfs/BOE-A-2016-9549.pdf

Pràctiques de Màster a DomSpain Consulting

DomSpain Consulting participarà com a Hosting Organisation per a alumnes del màster “Europrogettazione per l’Accesso ai Finanziamenti Comunitari; Project Design, Rendicontazione e Gestione Amministrativa dei Progetti” (“Master of Arts in European Project Management and EU funds”) que ofereix la 24 ORE Business School (http://www.bs.ilsole24ore.com/) a la ciutat de Milà a partir del març de 2017.

 

business-school-24-ore

 

Algunes de les àrees d’estudi d’aquest màster són: l’anàlisi de grans fons de gestió directa i oportunitats de finançament; disseny de projectes: guia per a l’elaboració de projectes europeus; enfocament en la construcció de pressupostos de projectes o anglès de laboratori i gestió de laboratori.

A partir d’octubre de 2017, 1 o 2 alumnes d’aquest màster que estiguin interessats en dur a terme les seves pràctiques, amb una durada de 4 mesos, a DomSpain podran participar de manera professional en algunes de les nostres activitats, com ara a la preparació de projectes internacionals amb alguns dels nostres socis europeus dins de programes com COSME o ERAMUS +; o a la gestió i desenvolupament de les nostres es plataformes educatives.

 

Per a més informació sobre el màster visiteu el següent enllaç: http://www.bs.ilsole24ore.com/master-part-time/europrogettazione-per-l-accesso-ai-finanziamenti-comunitari-la8741.html

Formació de líders del City Bound

El projecte City Bound segueix creixent, i aquesta setmana està tenint lloc a Berlín el “Training for Trainers” que és un curs per formar líders que posteriorment aniran amb els joves als diferents intercanvis.

Recordem que el projecte City Bound consisteix en intercanvis de joves de 13 a 17 anys entre diferents països, sempre acompanyats per un líder, i se’ls hi fan activitats per tal  que aprenguin un altre tipus d’educació, que és l’educació mitjançant l’aventura. Mitjançant aquesta educació també es pretén que aprenguin noves cultures i a respectar els joves d’altres països.

La nostra organització participa activament en aquest projecte, és per això que cada any enviem bastants joves de la nostra localitat a intercanvis en aquest projecte.

També, a l’abril del 2017 rebrem la visita de 35 joves i 6 líders de 7 països diferents, on se’ls hi organitzaran activitats de lleure per tal de seguir amb el mètode del City Bound d’educar mitjançant l’aventura.

Si ets jove i estàs interessat a poder participar en algun d’aquests projectes, pots ficar-te en contacte amb nosaltres enviant un correu a openeuropereus@gmail.com i us guiarem per tal  que pugueu participar en alguna d’aquestes mobilitats.

Xerrada mobilitat internacional

Dos responsables de mobilitat internacional de la nostra organització realitzaran una xerrada als alumnes del Gabriel i Ferrater sobre les oportunitats que dóna l’Unió Europea als joves en termes de mobilitat.

Aquesta xerrada serà a les 11:30 pels alumnes de Segon de Batxillerat i tindrà com a principal objectiu introduir als joves en els següents aspectes:

-Explicació als joves de la xarxa Eurodesk (xarxa internacional d’associacions que treballen en l’àmbit juvenil)

-Estades solidàries i de voluntariat

-Estudis i pràctiques a l’estranger, tant remunerades com no remunerades

-Treball a l’estranger de curta o llarga durada

-Assessorament en preparació del currículum Europeu

-Intercanvis internacionals de curta durada

-Projectes juvenils (intercanvis, formacions internacionals, etc.)

 

El nostre objectiu amb aquestes xerrades és poder arribar a tots els joves possibles per tal que sàpiguen les opcions que tenen,per això estem oberts a fer una xerrada a qualsevol institut o entitat juvenil que tingui interès en el tema de mobilitat internacional.

En el cas que estigueu interessats, podeu enviar un correu a openeuropereus@gmail.com i ens posem en contacte.

Concurs “Crea Jove”

L’Ajuntament de San Bartolomé(Lanzarote) organitza per 9è any consecutiu el concurs Crea Jove de pintura, escultura i fotografia.
El concurs consisteix en què cada participant, sense tenir en compte el seu lloc de residència, pot presentar fins a dues obres que mai hagin sigut premiades ni copiades.
Hi haurà un premi de 1500 euros a repartir entre les 4 obres premiades depenen de la seva valoració

Poden participar joves de 14 a 35 anys i la data límit per entregar les obres són el dia 30 de Novembre de 2016.

Si ets jove i creatiu en una d’aquestes modalitats, anima’t a presentar alguna obra.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç:

Europeana Research Grants

A Call for Europeana Research Grants has been launched!

Europeana is looking for individual research projects which make use of Europeana Collections for research purposes: employing state of the art tools and methods in the Digital Humanities to address a specific research question.

 

Who can apply?

Postgraduate or doctoral students, early career scholars in any field within the Humanities, Social Sciences, Archival or Information Sciences.

Selected candidates will be in charge of their own project and free to pursue it according to their own work schedule.

Selected members of the Europeana Research Team and Advisory Board will guide and advise them, based on their area of expertise and in accordance with their needs.

 

Budget

Funding is available for up to €8,000 per successful project. Three to five successful proposals will be funded. Funding can be used for buyout of researcher time, travel, meetings, or developer costs.

This funding does not include overheads.

 

Duration of the projects

Each project will be funded for one to six months, but all the work must be carried out during the period of 1st December 2016 to 1st of May 2017.

The final reports should be submitted in English by 1st of May 2017.

 

How to apply

Candidates should send an updated CV alongside a publications’ list, accompanied by a 500-word project proposal (including a work plan) to Dr. Agiatis Benardou at: a.benardou@dcu.gr

 

Deadline

14th October 2016.

 

Read more: http://research.europeana.eu/blogpost/europeana-research-grants-2016