Fotografiar la història del segle XX

Concurs de fotografia: Discover Krakow

let me italian you

Destinataris:

Joves de tot el món.

Data Límit: 16/05/2016

Es tracta d’un semestre gratuït a l’Escola de Fotografia, atorgat per l’Escola D’arts i Disseny de Cracòvia. Si t’inscrius, tindràs l’oportunitat de visitar dos dels llocs d’herència mundial de la UNESCO: els camps de concentració d’Auschwitz i Birkenau, i la mina de sal de Wieliczka. a més, per millorar les habilitats professionals i acadèmiques dels participants, es realitzaran dos tallers de fotografia.

Envia el teu CV i el portafolis amb les 5 fotografies que millor representin el teu estil professional, a letmeitalianyou@gmail.com o info@letmeitalianyou.com. No es necessita ser professional, però si que cal contar amb una càmera fotogràfica de qualitat.

http://www.letmeitalianyou.com/discover-krakow-international-contest

Carrera professional a SEAT

30 Convocatòria de Joves Aprenents de SEAT pel 2016-2017

SEAT_logo_(2012).svg

Destinataris:

– Disposar del títol de Graduat en Educació Secundària (ESO) o titulació equivalent al formalitzar la matrícula.

– Tenir entre 16 i 20 anys, complerts a l’any del curs fins el 31 de desembre.

Data Límit: 27 de maig de 2016

El lema “Viu el present amb la mirada posada al futur” resumeix en essència per què estudiar a l’Escola d’Aprenents de SEAT. Estudiat amb SEAT faràs molt més que formar-te. Et convertiràs en el professional que aspires ser.

Pel curs acadèmic 2016-2017, l’oferta formativa consisteix en les següents especialitats:
– Mecanitzat (Matriceria / Mecànica industrial) (30 places).
– Manteniment Electromecànic (Instal·lacions) (30 places).

S’ofereix la següent dotació:
– Programa de formació professional en alternança basat en el sistema de Formació Dual Alemany, durant 3 anys un total de 4.624 hores.
– Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) (més de 1.600 hores distribuïdes al llarg de 3 anys).
– Formació Contínua d’especialització (més de 600 hores, durant el segon i tercer any).
– Pràctiques laborals en les Plantes de Martorell, Zona Franca o el Prat de Llobregat (més de 2.300 hores).
– Calendari escolar, el primer curs en la Escola, amb jornada de 6,5 hores.
– Calendari laboral de SEAT, els dos anys següents, amb jornada de 8 hores.
– Contracte Laboral per la Formació i l’Aprenentatge, amb remuneració establerta i durada de 3 anys.
– Ensenyança gratuïta a càrrec de l’empresa.

Inscripcions a través de la plana web.

goo.gl/ObJTqq<http://goo.gl/ObJTqq>

 

Borsa de treball del Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia

Borsa de feina del Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Madrid

Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia.

socioloecs

Destinataris:

Ser membre col·legiat del Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats de Ciències Polítiques i Sociologia, o d’un Col·legi territorial d’una comunitat.

Data límit:  Finals de 2016

La Borsa de treball del Col·legi és un servei exclusiu per col·legiats al corrent dels pagaments de les quotes.

El Servei de Treball envia via e-mail i publica a la web centenars d’ofertes de feina d’empreses, ONGs i altres entitats.

En aquestes ofertes s’especifica el sector de l’empresa o entitat que tramita l’oferta, les funciones i els requisits que exigeix l’entitat.

El cost per inscrivir-se a la borsa es variable segons la quota del soci/a.

http://www.colpolsocmadrid.org/

 

 

Curs on-line d’educació feminista

Curs on-line “Grábatelo 2016: Prevenció de la violència de gènere a la joventut”

Federación Mujeres Jóvenes (FMJ)

mujeres jovene

Destinataris:

Joves interessats.

Data límit: 8 de maig de 16

Una formació online que consta de 4 mòduls:

– Mòdul I: Violència estructural, adolescència, joventut i gènere. Mites i realitats, com és la violència entre joves.

– Mòdul II: “L’amor romàntic”: variables a tenir en compta. La construcció de la identitat subjectiva i la relacional. Els fets imposats socialment (construcció social) en front a gestió individual (identitat individual).

– Mòdul III: Rols i estereotips de gènere que se perpetuen. La igualtat ni es real ni està a l’abast. Mitjans de comunicació i violència de gènere a la joventut.

– Mòdul IV: Eines per la intervenció. Des de on i per què intervenim. Intervenció comunitària: famílies, professionals, agents socials, escola i iguals.

El curs tindrà una durada de 45 hores i es realitzarà del 9 de maig al 13 de juny de 2016.

https://docs.google.com/forms/d/1Ocvg8NY2npng4A0T4opOHwXFDGA5pOU8668hwb-kS6Q/viewform?edit_requested=true

 

Finançament per organitzacions d’alumnat

Ajudes per associacions d’alumnes 2016

ministerio

 

Destinataris:

  • Les confederacions i federacions d’alumnes d’àmbit estatal constituïdes d’acord amb el que estableix el Real Decret 1532/1986, de l’11 de juliol, que els seus objectius s’adeqüin a la vigent normativa i es trobin censades conforme al que disposa l’Ordre del 27 de maig de 1987, en el termini de finalització de presentacions de sol·licituds establert a l’apartat quart de la present Resolució.
  • Les confederacions, federacions i associacions d’alumnes d’àmbit no estatal, censades en territori de gestió directa del Ministeri d’Educació, Cultura i esport, constituïdes d’acord amb el que estableix el Real Decret 1532/1986, de l’11 de juliol, que els seus objectius s’adeqüin a la vigent normativa i es trobin censades conforme al que disposa l’Ordre del 27 de maig de 1987, en el termini de finalització de presentacions de sol·licituds establert a l’apartat quart de la present Resolució.

Data Límit: 19 de maig de 2016

L’objectiu és contribuir a finançar les activitats de les confederacions, federacions i associacions d’alumnes a sufragar les despeses necessàries per la realització d’aquestes activitats.
L’import de les ajudes és de fins un màxim de 46.904,00 euros, dels quals es destinaran fins a 46.376,00 euros a confederacions i federacions d’alumnes d’àmbit estatal, i fins a 528,00 euros a confederacions, federacions i associacions d’alumnes d’àmbit no estatal censades a les Direccions Provincials de Ceuta.

www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-B-2016-15509.pdf<http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-B-2016-15509.pdf

Beques de la Comissió Europea

Beca per Erasmus Mundus Human Rights Policy and Practice Master

descarga

Destinataris

Grau (equivalent a 180 ECTS) relacionat amb els Drets Humans i dos anys d’experiència al camp o grau (equivalent a 180 ECTS) relacionat amb Dret i cinc anys d’experiència al camp. Acreditar un bon nivell d’anglès.

Data límit: 30/04/2016

Beca per l’Erasmus Mundus Human Rights Policy and Practice Master en tres ciutats europees amb la possibilitat de realitzar tasques d’investigació i possibilitat d’incorporació en una organització de drets humans al Regne Unit. 500 euros mensuals i el pagament de la matrícula.

http://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-courses/Erasmus-Mundus-Human-Rights-Policy-and-Practice/


 

 

Beca pel l’European Master in Tourism Management

descarga

Destinataris:

Excel·lència acadèmica en un grau (o equivalent) relacionat amb Turisme, Economia, Administració d’Empreses, Geografia o relacionat amb camps de Ciències Socials i Humanitats. Acreditar un bon nivell d’anglès.

Data Límit: 30/04/2016

Les universitats de Girona, University of Southern Denmark  i University of Ljubljana.

http://www.emtmmaster.net/


 

Curs de preparació per les oposicions a la Unió Europea VI Edició

bae

Destinataris:

Llicenciats, graduats, estudiants d’últim any o professionals de diversos àmbits i disciplines que tinguin interès en conèixer o presentar-se als processos de selecció de les diverses institucions europees.

Data Límit: 22/05/2016

El curs té un enfocament pràctic i integral amb exercicis, tallers introductoris, dinàmiques de grup, materials audiovisuals i una contínua interacció i participació dels assistents.

http://www.fundacio.es/cursos/ver_curso.asp?id=1554&idioma=cas

Estada a Sorgun (Turquia). Youth are talking about Career and Employment.

Estada a Sorgun (Turquia). 

IMG_20160401_105608

Del 28 de març al 4 d’abril va tenir lloc l’estada a Turquia a la ciutat de Sorgun, al centre del país. Tres reusencs van viatjar-hi en representació de l’Estat per reunir-se amb participants de República Txeca, Itàlia, Bulgària, Hongria, Grècia, Romania, Polònia, Estònia, Turquia, Lituània i Macedònia; en total quaranta-dos participants.

El projecte tenia un eix central clar: La carrera professional i l’ocupació juvenil. D’aquest eix es desprenien tres objectius principals per debatre i posar en comú: El primer, plantejar la situació en que es troben els joves al finalitzar els estudis universitaris; el segon feia referència a la inserció juvenil al món laboral i comparar-la entre els diferents països. Finalment el tercer objectiu era explicar, comparar i debatre els ajuts i plans d’ocupació vigents a cada estat.

 

Per tractar aquests temes es van posar en pràctica diferents recursos pedagògics. Exposicions, dinàmiques i jocs, debats i reflexions entre joves de cada país europeu, i col·loquis on es cercaven solucions per facilitar la inserció laboral juvenil al continent. També es va treballar en la redacció d’un currículum vitae i en la pràctica d’entrevistes de feina.

 Pel que fa a la part més oficial del viatge, destaca la visita al Governador de la ciutat, amb qui es van compartir algunes de les conclusions extretes durant les jornades de treball. També es va visitar la Universitat de Bozok i es va fer una reunió amb la Sorgun Young Businessmen Organitsation.IMG_20160330_210346

Tots els participants celebren amb entusiasme les “nits interculturals” on cada país aporta una mostra gastronòmica i explica alguna cosa de les seves tradicions. Menjars, begudes, dolços i música tradicional van ser protagonistes en aquest espai. La truita amb patata, el pa amb tomàquet i la sangria van ser dels menjars més elogiats. Els amfitrions van recrear amb èxit unes noces típiques turques.

 

Amb tot, l’estada a Turquia ha estat un èxit, tan pel que fa els temes treballats i per la possibilitat de poder-los contrastar amb joves de tot Europa, com per les coneixences que els participants s’enduen dels altres joves. Intercanvi d’experiències, coneixements interculturals de joves d’altres indrets i tota una pila d’anècdotes per explicar a la tornada.

Pràctiques o feina a la UE.

Beques Schuman per cursar les pràctiques al Parlament Europeu

Europarl_logo.svg

Destinataris:

• Ser ciutadà membre de la UE.

• Ser major d’edat.

• Títol universitari.

• Perfecte coneixement d’alguna de les llengües oficials de la Unió Europea.

Data límit: 20/05/2016

Les beques tenen com objectiu completar els coneixements adquirits durant els estudis universitaris i familiaritzar-se amb l’activitat de la Unió Europea i, en particular, del Parlament Europeu.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas


 

Curs de preparació per les oposicions de la Unió Europea

u de valencia

El Centre de Documentació Europea de la Universitat de València prepara cessions de treball per preparar les oposicions per accedir a la UE.

http://cde.uv.es 

Concursos, experiencies i grans premis!

tumblr_static_pp_blackheader

Destinataris:

Dirigit a majors de 18 anys de qualsevol lloc del món. Es demana que els participants estiguin preparats per viatjar a la data en que comença la iniciativa i tenir el passaport vàlid.

Data límit: 16/04/2016

Passion Passport es una web creada per Zach Glassman que al deixar la carrera de finances va decidir viatjar per tot el món amb una motixilla, una càmera i una flamant passió per els aventures. En acabar, Glassman volia compartir aquella l’experiència transformadora i crear noves oportunitats per altres persones.

 


Premis Carnet Jove Europeu SVE

European Youth Card Association (EYCA), en col·laboració amb la Comisión Europea

sve1-768x404

Destinataris:

Voluntaris del Servei Voluntari Europeu, menors de 30 anys.

Data límit: 15/05/2016

Es tracta d’un concurs online dirigit als participants voluntaris del SVE. Únicament han de gravar un vídeo de 60″ sobre la seva experiència com a voluntari i enviar-lo al microsite http://www.eyca.org/evs-awards/info.php/about altres joves podran votar el favorit.

http://www.eyca.org/news/240/evs-european-youth-card-awards-2016-share-your-evs-story-and-your-summer-holiday-is-on-us


 

 

Joc-concurs virtual “Connected: The Game”

LOGO-DEF-FAD-4colorgoogle

 

Destinataris:

Joves i adolescents europeus d’entre 13 i 16 anys.

Data límit: 15 de maig de 2016

Connected The Game es un joc-concurs virtual que té com a objectiu sensibilitzar sobre l’ús responsable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i Internet, i fomentar un ús constructiu de les mateixes des del respecte a un/a mateix/a i a la resta.
Un cop finalitzat el termini de participació, s’establirà un/a guanyador/a per pais que rebrà un premi tecnològic i l’entrega de premis tindrà lloc a la seu del Parlament Europeu a finals de juny de 2016.
Connected: The Game està disponible en cinc idiomes: espanyol, anglès, francès, alemany i italià. Cada usuari/a competeix en el seu àmbit territorial (país) perà pot realitzar el joc en l’idioma que desitgi.

www.connectedthegame.eu

 

Assessorament per trametre la sol·licitud de les beques Marie Curie

El Ministeri de Treball i Seguretat Social – Secretaria General d’Immigració i Emigració cofinancen el programa InvestiguES.

marie_curie_logo

Aquest projecte ofereix un servei integral d’assessorament i suport en la presentació de propostes pel programa de beques individuals Marie Curie a joves espanyols menors de 35 anys residents a l’estranger, per tal de promoure’n el retorn a centres d’investigació de l’Estat.

A través de la participació a la convocatòria del concurs Idees Investigadores, els 40 primers participants en remetre la sol·licitud i que compleixin els requisits establerts, accediran a un programa de Formació i Captació per la preparació de la definitiva demanda de beca Marie Curie (MSCA-FA).

A continuació, De les 40 propostes rebudes, les 25 primeres seran avaluades per experts en tramitacions de propostes Marie Curie i rebran un informe d’avaluació amb les conclusions extretes, amb la finalitat de possibilitar la millora de cara a una nova sol·licitud. Finalment, les 5 candidatures més ben valorades rebran assessorament individualitzat durant la posterior preparació per la presentació e la proposta de la convocatòria MSCA-IF, amb data límit de presentació el 14 de setembre del 2016.

http://ow.ly/10yM3e