Beques i ajuts a les arts

 

Teatre i circ

Destinataris:

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, residents a la UE. També persones, entitats i agrupacions indicades a l’article 2.2 de l’Ordre CUL/2912/2010, del 10 de novembre.

Data límit: 23/03/2016

BOE Nº 45 del 22 de febrer de 2016

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-B-2016-6046.pdf


 

 

Dansa, lírica i música

Destinataris:

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, residents a la UE. També persones, entitats i agrupacions indicades a l’article 2.2 de l’Ordre CUL/2912/2010, del 10 de novembre.

Data límit: 23/03/2016

BOE Nº 45 del 22 de febrer de 2016

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-B-2016-6045.pdf


 

 

XI Concurs Nacional de Teatre Clàssic Grecollatí

Destinataris:

Per grups de teatre d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria

Data límit: es podran presentar les sol·licituds de l’1 al 30 d’abril de 2016.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-B-2016-5764.pdf


 

logo MECE

Cursos intensius d’anglès

Cursos d’immersió en llengüa anglesa per titulats en Màster de Professorat i Mestres UIMP 2016

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport/Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

Destinataris:

– Per els sol·licitants amb Diplomatura o Grau de Màster en qualsevol de les especialitzats. haver finalitzat aquets estudis en algun dels següents cursors acadèmics: 2012/13, 2013/14 o 2014/15.

– Per les sol·licitants amb titulació de Màster en Professorat d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, haver finalitzat aquests estudies en algun dels següents cursos acadèmics: 2012/13, 2013/14 o 2014/15.

– Tenir una nota mitja d’expedient acadèmic superior a 8,00, i superior a la que s’estableixi com a nota de tall en funció del total a concedir.

Data límit: 7 de març de 2016

Els cursos es realitzen entre el 4 d’abril i el 16 de desembre de 2016 en algun dels següents emplaçaments: Santander, La Corunya, Cuenca, València, Sevilla o Pirineus.

Qui resulti beneficiari de l’ajuda podrà participar del curs d’anglès especialitzat amb una duració de cinc dies desenvolupats en un règim internat de diumenge a la tarda a dissabte al migdia.

El cost del curso serà de 100€ en concepte de reserva de plaça i de les despeses de desplaçament a la seu del curso que li sigui assignada.
L’obtenció de l’ajuda comportarà la cobertura de tots els costos inherents a la participació al curso. Els beneficiaris assistiran a un curs intensiu d’immersió lingüística en anglès, en règim d’internament, de cinc dies.

Presentación de la solicitud: A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante el formulario del “Acceso al servicio on-line”.
http://www.uimp.es/images/pdf/cursos-ingles/Convocatoria_maestros.pdf
cursos@uimp.es


 

Ajudes per participar en cursos d’immersió en llengua anglesa organitzats per la UIMP 2016
14000 ajudes

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ; Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

Destinataris:

Per l’adjudicació provisional:

– No haver complert 30 anys el 31 de desembre de 2016.

– Haver estat becaris per Ensenyaments Universitaris Ensenyaments Artístics Superiors, Altres estudis superiors, Formació Professional de Grau Superior o segon curs de Batxillerat, en el curs 2013-2014 i el Curso 2014-2015.

– Complir els requisits econòmics que es detallen en la convocatòria.

– Tindrien preferència els sol·licitants que ni hagin estat beneficiaris d’aquesta ajuda anteriorment.

Per la’djudicació definitiva:
– Superar una prova de nivell a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

Data límit: Fins el 7 de març de 2016

Els cursos es realitzaran entre el 28 de març i el 16 de desembre de 2016, en algun dels següents emplaçaments: Santander, Madrid, La Corunya, Cuenca, València, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de La Concepción, Barcelona, Aragó i Cartagena.
La beca cobreix les despeses d’ensenyament, material, manutenció i allotjament. Els beneficiaris assistiran en un curs intensiu d’immersió lingüísitica en anglès, en règim d’internament, en cinc dies en grups de 5-6 alumnes amb atenció personalitzada garantida.

Els interessats hauran completar la sol·licitud mitjançant el formulari accessible per internet a la direcció següent: www.mecd.gob.es. A través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a l’apartat “Tramits i Serveis”.

http://www.uimp.es/images/pdf/cursos-ingles/Convocatoria_estudiantes.pdf
cursos@uimp.es

Pels amants de la fotografia.

Concurs de Fotografia YgualArte

Destinataris:

Joves d’entre 12 i 30 anys de forma individual o en grup.

 

Data límit: 3 de març de 2016
Els PIEEs Luis Buñuel, Virgen del Pilar, Grande Covián, Pablo Gargallo, Corona de Aragón i les Cases de Joventut Universitat i Casablanca convoquen aquest concurs que s’inscriu dintre de la II edició Ygual Arte, Arts per la Igualtat. Poden participar-hi joves d’entre 12 i 30 anys de forma individual o en grup, presentant un màxim de dues fotografies inèdites, en color o en blanc i negre, amb el tema “Imatges per la igualtat”. Els formats admesos són JPG, PNG O TIFF amb un límit de 3 MB.
El termini de venciments resta obert fins el 3 de març de 2016. Les fotografies s’enviaran per Wetransfer o es compartiran amb Google Drive en la següent direcció de correu electrònic ygualarte@gmail.com. Al presentar les fotografies a concurs s’haurà d’omplir la fitxa amb les dades del responsable.

ygualarte@gmail.com
http://almozarajoven.blogspot.com.es/


 

 

Concurs de Disseny de la Imatge Gràfica dels Cursos d’Estiu de la UAL

                                                              Universitat d’Almeria alemria

Destinataris:

Qualsevol persona física o jurídica.

Data límit: 04/03/2016

S’ha convocat el concurs de disseny de la imatge Gràfica dels Cursos d’Estiu de la UAL convocat el concurs de disseny de la Imatge Gràfica dels Cursos d’Estiu de la Universitat d’Almeria. El termini per la presentació de les propostes finalitza el pròxim dia 4 de març de 2’16 a les 14:00 hores.

Més dades en el següent enllaç.
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@extension/documents/actividad/bases_premiocv.pdf


 

 

Women’s creativity since the Modern Movement

                                                                  MoMoWoa5c85524771913.56339ce26aa5c

Destinataris:

La participació està oberta a tothom, independent de la seva formació acadèmica o edat. Només es permeten las elaboracions individuals o de grup.

Data límit: 01/03/2016

MoMoWo s un projecte que ofereix un concurs internacional de fotografia per documentar a les dones dissenyadores de les seves pròpies llars. El concurs pretén promoure la missió de MoMoWo, que representa a les dones professionals (arquitectes, enginyeres civils i dissenyadores) dintre de les cases dissenyades per elles mateixes.

http://www.momowo.eu/activities/ipc/


 

 

II Concurs Internacional de Fotografia Periodística Andrei Stenin

Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency

 

Destinataris

Fotògrafs professionals entre 18 i 33 anys.

Data límit: 22/03/2016

S’obre el termini per participar al II Concurs Internacional de Fotografia Periodística Andrei Stein, l’objectiu del qual és donar suport als joves fotògrafs en el seu desenvolupament i perfeccionament del fotoperiodisme professional. S’estableixen les següents categories:

  • Actualitat
  • El meu país
  • Esports
  • Els colors del món. L’harmonia de la vida.
  • Retrat. Un heroi del nostre temps.

http://stenincontest.com/


 

 

Concurs internacional de fotografia LensCulture Portrait Awards 2016


lens-culture-logo

Destinataris:

Pot participar-hi qualsevol persona i es valorarà l’aportació de noves perspectives originals al món del retrat fotogràfic.

Data límit: 08/03/2016

Es pot presentar una sèrie o un retrat individual.

https://www.lensculture.com/


 

XII Concurs fotogràfic Foto Arte 2016

Ajuntament de Vitoria-Gasteiz

Destinataris:

Obert

Data límit: 29/02/2016

Tema: l’art en qualsevol de les seves manifestacions. (música, teatre, arts plàstiques, dansa, literatura…)

Número d’obres: fins a un màxim de dues obres per persona, originals, inèdites i no premiades anteriorment.

Tècnica: s’admet qualsevol tècnica o procediment digital o de laboratori, en color o en blanc i negre. Es presentaran en format JPG a 72 dpi.

Les obres s’entregaran a traves de l’enllaç següent:

 http://www.vitoria-gasteiz.org/j31-01w/formularioViewer/create?formularioId=86 ]formulario de inscripción en el concurso.

Premis:
-Primer premi: 1000 €
-Segon premi: 700 €
-Tercer premi: 400 €

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_5b530767_152a58e1c9d__7dec